FAMILIA MAXIMA B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer

In dit dossier is tevens sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 50.520,94
Aantal werknemers:28
Bestede uren curator c.s.:109,90
Faillissementsschuld:€ 444.595,39
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr K.C. Mensink (
KvK-nr: 64731375
Vestigingsadres: Havenkade 9 2586TS 's-Gravenhage
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. RGC Veneman
Insolventienummer: F.09/18/265
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-12-2018Voortgangsverslag
12-12-2018Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-01-201909.dha.18.265.F.1328.2.19Vervanging rechter-commissaris mr. G.H.M. Smelt door mr. RGC Veneman.
13-08-201809.dha.18.265.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. W.J. Don door mr. G.H.M. Smelt.
08-08-201809.dha.18.265.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: