FAMILIA MAXIMA B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 50.520,94
Aantal werknemers:28
Bestede uren curator c.s.:62,00
Faillissementsschuld:€ 336.703,89
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64731375
Vestigingsadres: Havenkade 9 2586TS 's-Gravenhage
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. G.H.M. Smelt
Insolventienummer: F.09/18/265
Curator/bewindvoerder: de heer mr. K.C. Mensink vordering?
Kantoor: GMW Advocaten
Adres: Postbus 85563 2508CG 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-09-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-08-201809.dha.18.265.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. W.J. Don door mr. G.H.M. Smelt.
08-08-201809.dha.18.265.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: