F.G. Seefat Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene gegevens:
KvK-nr: 04038977
Vestigingsadres: Asserstraat 14 9451AC Rolde
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. NA Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/121
Curator/bewindvoerder: de heer mr. Y.H. Talstra vordering?
Kantoor: Trip Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 300 9400AH ASSEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Voortgangsverslag
04-12-2018Financieel verslag
22-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201818.nne.18.121.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: