F.A. Holding B.V. (uitspraak faillissement: 18-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:7,60
Faillissementsschuld:€ 114.160,65
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63165708
Vestigingsadres: Algolstraat 41 7521HM Enschede
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/237
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F. Hoff vordering?
Kantoor: Stellingwerf Van Beek & Drosten Bedrijfsadviseurs
Adres: M.H. Tromplaan 33 7513AB Enschede
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-11-2018Voortgangsverslag
03-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
19-07-201808.ove.18.237.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 18 juli 2018

Zoek een insolventie: