Eurosprinting B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 3.516,08
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:55,10
Faillissementsschuld:€ 3.108,24
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr H.K. Folkerts (
KvK-nr: 20127381
Vestigingsadres: Markenland 25 4871AM Etten-Leur
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/194
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
25-02-2019Voortgangsverslag
25-02-2019Financieel verslag
13-11-2018Voortgangsverslag
21-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201802.zwb.18.194.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: