Etaloid Verlichtingstechniek B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 70.259,43
Aantal werknemers:8
Bestede uren curator c.s.:255,10
Faillissementsschuld:€ 162.025,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr C.H. Hartsuiker (
KvK-nr: 34063633
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/200
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
08-02-2019Voortgangsverslag
08-02-2019Financieel verslag
05-11-2018Voortgangsverslag
02-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.200.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
11-07-201815.nho.18.200.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: