Erokers Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 11-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer

In dit dossier is tevens sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 2.229,75
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:98,00
Faillissementsschuld:€ 87.116,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Loef (
KvK-nr: 59015918
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Insolventienummer: F.08/18/228
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
06-02-2019Voortgangsverslag
06-02-2019Financieel verslag
21-11-2018Voortgangsverslag
21-11-2018Financieel verslag
22-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-07-201808.ove.18.228.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 11 juli 2018

Zoek een insolventie: