Erokers Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 11-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:29,00
Faillissementsschuld:€ 79.042,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Loef (
KvK-nr: 59015918
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Insolventienummer: F.08/18/228
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-07-201808.ove.18.228.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 11 juli 2018

Zoek een insolventie: