Endeavour Media B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.543,73
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:44,10
Faillissementsschuld:€ 576.164,42
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58627731
Vestigingsadres: Wisselweg 33 1314CB Almere
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/367
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.M. Eveleens vordering?
Kantoor: Van Benthem & Keulen B.V.
Adres: Postbus 85005 3508AA UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-12-2018Voortgangsverslag
18-12-2018Financieel verslag
18-12-2018Financieel verslag
18-09-2018Financieel verslag
18-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
23-08-201816.mne.18.367.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: