Enbihz B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer

In dit dossier is tevens sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:33,20
Faillissementsschuld:€ 240.412,68
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 27378045
Vestigingsadres: Landstraat 215 1404JJ Bussum
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. C.P. Lunter
Insolventienummer: F.16/18/357
Curator/bewindvoerder: de heer mr. T.F. Quaars vordering?
Kantoor: Boers Advocaten
Adres: Postbus 675 3900AR VEENENDAAL
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-12-2018Voortgangsverslag
17-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
23-08-201816.mne.18.357.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: