Embed Engineering B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 5.688,42
Boedelsaldo:€ 5.688,42
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:25,08
Faillissementsschuld:€ 289.463,45
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 02096102
Vestigingsadres: Kieler Bocht 5 9723JA Groningen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. NA Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/140
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.G.A. Luinstra vordering?
Kantoor: De Haan Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 723 9700AS GRONINGEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-12-2018Voortgangsverslag
03-12-2018Financieel verslag
31-08-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201818.nne.18.140.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: