Elektro Zuid West B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Aantal werknemers:12
Bestede uren curator c.s.:9,00
Faillissementsschuld:€ 335.775,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65771931
Vestigingsadres: Kleijweg 22 2635BR Den Hoorn
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. HW Vogels
Insolventienummer: F.09/18/262
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.A.E.G.J. Libosan vordering?
Kantoor: Libosan & Libosan Advocaten
Adres: Scheveningseweg 10 2517KT 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201809.dha.18.262.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: