Edumarc Consultancy B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.984,25
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:31,70
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 66630622
Vestigingsadres: Dennenlaan 17 7313AM Apeldoorn
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.M.P.T. Blokhuis
Insolventienummer: F.05/18/291
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R. Klein vordering?
Kantoor: Nysingh advocaten - notarissen N.V.
Adres: Postbus 10100 7301GC APELDOORN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-02-2019Financieel verslag
20-02-2019Voortgangsverslag
20-11-2018Voortgangsverslag
20-11-2018Financieel verslag
20-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201805.gel.18.291.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: