Ecolin B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 15.801,09
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:47,20
Faillissementsschuld:€ 365.003,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr D.E.A.F. Aertssen (
KvK-nr: 58093222
Vestigingsadres: Selzerbeeklaan 4 6291HW Vaals
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/164
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
02-08-201803.lim.18.164.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: