E & O Elektrotechnisch Buro Wierden B.V. (uitspraak faillissement: 01-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 14.017,05
Boedelsaldo:€ 16.304,63
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:43,40
Faillissementsschuld:€ 76.195,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 08098863
Vestigingsadres: Handelsweg 7 7641AC Wierden
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/250
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.J.G.M. te Woerd vordering?
Kantoor: Daniels Huisman Advocaten
Adres: Postbus 31 7600AA ALMELO
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Financieel verslag
05-12-2018Voortgangsverslag
10-09-2018Voortgangsverslag
10-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
03-08-201808.ove.18.250.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 01 augustus 2018

Zoek een insolventie: