Dutch Cable Company B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:8,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 30103402
Vestigingsadres: Bovenkerkweg 28 3417TA Montfoort
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/362
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. S. Kleerebezem vordering?
Kantoor: Okkerse & Schop Advocaten
Adres: Postbus 155 8200AD LELYSTAD
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-04-2019Voortgangsverslag
11-01-2019Voortgangsverslag
25-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201816.mne.18.362.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: