Dreamz beauty Lounge B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 723,04
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:26,70
Faillissementsschuld:€ 7.106,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 59429585
Vestigingsadres: Luchthavenweg 81 5657EA Eindhoven
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. S.J.O. de Vries
Insolventienummer: F.01/18/230
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R. Raaijmakers vordering?
Kantoor: Stassen & Kemps Advocaten
Adres: Luchthavenweg 81 5657EA Eindhoven
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-03-2019Voortgangsverslag
15-03-2019Financieel verslag
24-09-2018Financieel verslag
24-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201801.obr.18.230.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: