Dokter Ongediertebestrijding B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:24,48
Faillissementsschuld:€ 86.392,94
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 62090569
Vestigingsadres: Siriusstraat 102 5015BT Tilburg
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/186
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.G.B. Hermsen vordering?
Kantoor: De Voort Advocaten|Mediators
Adres: Postbus 414 5000AK TILBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-11-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201802.zwb.18.186.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: