Dijkberries B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.000,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:26,10
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64970205
Vestigingsadres: Dijk 5 5995PD Kessel
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/151
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.D.E. van den Heuvel vordering?
Kantoor: Meulenkamp Advocaten
Adres: Postbus 377 5900AJ VENLO
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
06-08-2018Voortgangsverslag
06-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201803.lim.18.151.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: