Diblo Bouw Benelux B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4,05
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:42,57
Faillissementsschuld:€ 290.076,35
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 53413067
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Don
Insolventienummer: F.09/18/242
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.W.A. Brunninkhuis vordering?
Kantoor: Buren N.V.
Adres: Postbus 18511 2502EM 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-11-2018Voortgangsverslag
22-11-2018Financieel verslag
16-08-2018Voortgangsverslag
16-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201809.dha.18.242.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: