De Word-Wijzer Groep B.V. (uitspraak faillissement: 04-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.109,93
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:64,40
Faillissementsschuld:€ 653.074,04
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 52182657
Vestigingsadres: Wanraaij 4 6673DN Andelst
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/274
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.J. Stokkers vordering?
Kantoor: Van Veen Advocaten
Adres: Postbus 442 6710BK EDE GLD
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
08-02-2019Voortgangsverslag
08-02-2019Financieel verslag
12-11-2018Financieel verslag
12-11-2018Voortgangsverslag
26-07-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
31-12-201805.gel.18.274.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. JSW Lucassen door mr. Schippers.
05-07-201805.gel.18.274.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 04 juli 2018

Zoek een insolventie: