De Witte Leeuw Breda B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 103.918,22
Aantal werknemers:14
Bestede uren curator c.s.:147,00
Faillissementsschuld:€ 36.324,34
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63309351
Vestigingsadres: Haven 21 4811WL Breda
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/212
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.L.G.M. Verwiel vordering?
Kantoor: PUUR Advocaten
Adres: Postbus 5660 4801EB Breda
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Financieel verslag
05-12-2018Voortgangsverslag
20-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201802.zwb.18.212.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: