De Uil Transport B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 3.282,08
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:24,60
Faillissementsschuld:€ 73.769,78
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64759237
Vestigingsadres: Broekhuizerweg 3 6983BM Doesburg
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. E Boerwinkel
Insolventienummer: F.05/18/328
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D.J.J. Vrijbergen vordering?
Kantoor: JPR Advocaten
Adres: Postbus 348 7000AH DOETINCHEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-12-2018Voortgangsverslag
20-12-2018Financieel verslag
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201805.gel.18.328.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: