De MontageVraagbaak B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:34,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 24448005
Vestigingsadres: Jacobus Lipsweg 118 3316BP Dordrecht
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WJ Roos-van Toor
Insolventienummer: F.10/18/270
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.R.J. Borsboom vordering?
Kantoor: Borsboom & Hamm N.V.
Adres: Weena 614 3012CN Rotterdam
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
28-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201810.rot.18.270.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: