De Huis Stylist Amersfoort B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 16.711,64
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:68,60
Faillissementsschuld:€ 77.056,66
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65199162
Vestigingsadres: Kamp 82 3811AT Amersfoort
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/369
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.D. van Dalen vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
25-03-2019Voortgangsverslag
25-03-2019Financieel verslag
20-12-2018Voortgangsverslag
20-12-2018Financieel verslag
01-10-2018Voortgangsverslag
01-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201816.mne.18.369.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: