Damkil B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:22,10
Faillissementsschuld:€ 450.846,25
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58457461
Vestigingsadres: Goeman Borgesiuslaan 77 3515ET Utrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Insolventienummer: F.16/18/333
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.C.C. Stoov vordering?
Kantoor: Bosselaar & Strengers Advocaten
Adres: Postbus 516 3500AM UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-12-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
02-08-201816.mne.18.333.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: