Dakservice Flevoland B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 21.649,32
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:57,60
Faillissementsschuld:€ 124.186,86
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61554375
Vestigingsadres: Marsweg 24 3893GA Zeewolde
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. C.P. Lunter
Insolventienummer: F.16/18/323
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.D.B. Stap vordering?
Kantoor: KBS Advocaten N.V.
Adres: Postbus 13086 3507LB UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-11-2018Voortgangsverslag
21-08-2018Voortgangsverslag
21-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201816.mne.18.323.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: