DVM Transport B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 23.713,69
Aantal werknemers:6
Bestede uren curator c.s.:78,90
Faillissementsschuld:€ 67.274,05
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69092907
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Insolventienummer: F.15/18/201
Curator/bewindvoerder: de heer mr. L.J. van Apeldoorn Jr vordering?
Kantoor: SWDV Advocaten
Adres: Postbus 169 2000AD HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-11-2018Voortgangsverslag
07-11-2018Financieel verslag
09-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201815.nho.18.201.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: