DVM Transport B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 16.383,20
Aantal werknemers:6
Bestede uren curator c.s.:83,80
Faillissementsschuld:€ 92.314,93
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69092907
Vestigingsadres: Dr. Schaepmanlaan 33 2104VA Heemstede
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/201
Curator/bewindvoerder: de heer mr. L.J. van Apeldoorn Jr vordering?
Kantoor: SWDV Advocaten
Adres: Postbus 169 2000AD HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-02-2019Voortgangsverslag
11-02-2019Financieel verslag
07-11-2018Voortgangsverslag
07-11-2018Financieel verslag
09-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.201.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
11-07-201815.nho.18.201.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: