DON'T SAY NOTHING B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 16.089,00
Boedelsaldo:€ 42.039,30
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:65,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 59836571
Vestigingsadres: Asterweg 20 5 1031HN Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/260
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. H.M.J.T. Ceelen vordering?
Kantoor: AMS Advocaten
Adres: Nachtwachtlaan 20 1058EA Amsterdam
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Voortgangsverslag
04-12-2018Financieel verslag
04-09-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201813.ams.18.260.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: