Debris Projecten B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 7.504,48
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:14,92
Faillissementsschuld:€ 14.046,65
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63475618
Vestigingsadres: Achterwetering 7 2871RK Schoonhoven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/282
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D.S. Volleberg vordering?
Kantoor: La Gro Advocaten
Adres: Postbus 155 2800AD GOUDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-09-2018Financieel verslag
14-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
16-10-201809.dha.18.282.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018
21-08-201809.dha.18.282.F.1323.1.18Rectificatie: betreft F.09/18/282: F.09/18/282 In dit faillissement is op 16 augustus 2018 ten onrechte gepubliceerd dat DHS Beheer B.V. (KvK 30232882) failliet is verklaard. Dit moet zijn Debris Projecten B.V (KvK 63475618).

Zoek een insolventie: