DEGAPO B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 31,68
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:9,49
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 22039873
Vestigingsadres: Dam 39 4331GG Middelburg
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/211
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P. Buijs vordering?
Kantoor: mr. P. Buijs
Adres: Postbus 171 4380AD Vlissingen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-12-2018Voortgangsverslag
03-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
10-08-201802.zwb.18.211.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: