DARE TO DIFR B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 160,77
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:30,00
Faillissementsschuld:€ 188.734,56
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr D. Cohen Tervaert (
KvK-nr: 59705280
Vestigingsadres: Bankastraat 43 1094EB Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/259
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-03-2019Voortgangsverslag
17-12-2018Voortgangsverslag
06-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201813.ams.18.259.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: