Crown Jewels B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 236.900,29
Aantal werknemers:34
Bestede uren curator c.s.:204,62
Faillissementsschuld:€ 892.206,93
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 60980990
Vestigingsadres: Kingsfordweg 151 1043GR Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/276
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.N. de Groot vordering?
Kantoor: CMS Derks Star Busmann N.V.
Adres: Postbus 94700 1090GS AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-02-2019Voortgangsverslag
13-02-2019Financieel verslag
23-10-2018Voortgangsverslag
23-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201813.ams.18.276.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: