Contact FLEX B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 31,03
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:9,00
Faillissementsschuld:€ 130.338,73
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64667111
Vestigingsadres: Veraartlaan 12 2288GM Rijswijk
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/260
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. L.A. van Walree- Brascamp vordering?
Kantoor: HJF Advocaten B.V.
Adres: Postbus 50 2270AB VOORBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-09-2018Financieel verslag
20-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201809.dha.18.260.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: