Color Coating B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 16.378,23
Aantal werknemers:15
Bestede uren curator c.s.:161,70
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 57359970
Vestigingsadres: Marowijne 48 7333PJ Apeldoorn
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. E Boerwinkel
Insolventienummer: F.05/18/290
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.F. Feenstra vordering?
Kantoor: Fenk advocaten
Adres: Postbus 877 7301BC APELDOORN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-12-2018Voortgangsverslag
28-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201805.gel.18.290.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: