Claru B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.073,82
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:62,50
Faillissementsschuld:€ 106.140,11
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 51850443
Vestigingsadres: Sint Teunislaan 1 5231BS 's-Hertogenbosch
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. S.J.O. de Vries
Insolventienummer: F.01/18/212
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.G. Roeffen vordering?
Kantoor: Van Iersel Luchtman N.V.
Adres: Postbus 44 5201AA 'S-HERTOGENBOSCH
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-02-2019Voortgangsverslag
04-02-2019Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201801.obr.18.212.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: