Chique & Stoer Spijkenisse B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.126,26
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:37,90
Faillissementsschuld:€ 22.337,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 59811439
Vestigingsadres: Oderstraat 35 3207CG Spijkenisse
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. C de Jong
Insolventienummer: F.10/18/242
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.R.M. van den Heuvel vordering?
Kantoor: DVDW Advocaten
Adres: Postbus 23156 3001KD ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-02-2019Voortgangsverslag
15-02-2019Financieel verslag
15-11-2018Voortgangsverslag
15-11-2018Financieel verslag
16-08-2018Voortgangsverslag
16-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201810.rot.18.242.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: