Chingon B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 517,28
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:12,10
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J. Opstroom (
KvK-nr: 65776348
Vestigingsadres: Van Hallstraat 33 3 1051GX Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/275
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-12-2018Voortgangsverslag
19-09-2018Voortgangsverslag
19-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201813.ams.18.275.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: