Chefkok.nu B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 23.653,65
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:80,90
Faillissementsschuld:€ 254.352,96
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69801762
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer: F.10/18/276
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P. de Graaf vordering?
Kantoor: Leeman Verheijden Huntjens Advocaten
Adres: Postbus 1522 3000BM ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-12-2018Voortgangsverslag
14-12-2018Financieel verslag
07-09-2018Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201810.rot.18.276.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: