Caravancentrum Zwolle B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 3.399,91
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:48,20
Faillissementsschuld:€ 11.495,11
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68207247
Vestigingsadres: Marsweg 55 8013PE Zwolle
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/335
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.M. Eveleens vordering?
Kantoor: Van Benthem & Keulen B.V.
Adres: Postbus 85005 3508AA UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
29-11-2018Financieel verslag
28-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201816.mne.18.335.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: