Camping De Papaver B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:51,48
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 02079223
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.L. Goederee
Insolventienummer: F.18/18/123
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P. Lettinga vordering?
Kantoor: Dorhout Advocaten
Adres: Postbus 96 9700AB GRONINGEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-11-2018Voortgangsverslag
09-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201818.nne.18.123.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: