Calibra Warehousing B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:18,14
Faillissementsschuld:€ 529.310,06
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 53742753
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/246
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P. de Graaf vordering?
Kantoor: Leeman Verheijden Huntjens Advocaten
Adres: Postbus 1522 3000BM ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-02-2019Financieel verslag
13-02-2019Voortgangsverslag
19-11-2018Financieel verslag
19-11-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201810.rot.18.246.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: