Calibra Warehousing B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet. In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:7,00
Faillissementsschuld:€ 527.636,77
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 53742753
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/246
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P. de Graaf vordering?
Kantoor: Leeman Verheijden Huntjens Advocaten
Adres: Postbus 1522 3000BM ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-08-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201810.rot.18.246.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: