Cafetaria Annemiek B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Bestede uren curator c.s.:6,30
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 04036067
Vestigingsadres: Oosterwijk WZ 42 7885TN Nieuw-Dordrecht
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.J. Idzenga
Insolventienummer: F.18/18/158
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P. van Rossum vordering?
Kantoor: Van Rossum Advocaten
Adres: Hooggoorns 60 7812AM Emmen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
07-11-201818.nne.18.158.F.1328.1.18vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga
16-08-201818.nne.18.158.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: