CV Scheepvaartonderneming m.s. Alsterdijk (uitspraak faillissement: 20-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Bestede uren curator c.s.:194,80
Faillissementsschuld:€ 0,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 51515768
Vestigingsadres: Eenrumermaar 2 9735AD Groningen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.L. Goederee
Insolventienummer: F.18/18/159
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E. Eshuis vordering?
Kantoor: Trip Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 1105 9701BC GRONINGEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-01-2019Voortgangsverslag
01-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
21-08-201818.nne.18.159.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 20 augustus 2018

Zoek een insolventie: