CC Supplements B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.639,55
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:42,20
Faillissementsschuld:€ 146.704,80
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61773417
Vestigingsadres: Polyanderweg 4 3218XT Heenvliet
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/311
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H. van der Schouw vordering?
Kantoor: Brussaard Advocaten
Adres: Beetsstraat 11 3261PL Oud-Beijerland
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-12-2018Financieel verslag
21-12-2018Voortgangsverslag
25-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201810.rot.18.311.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: