BvS Bouw Vriezenveen B.V. (uitspraak faillissement: 18-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer

In dit dossier is tevens sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.347,54
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:57,40
Faillissementsschuld:€ 337.600,78
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 08205960
Vestigingsadres: Nijverheidsweg 29 7671DA Vriezenveen
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Insolventienummer: F.08/18/236
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F. Kolkman vordering?
Kantoor: Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V.
Adres: Twentepoort Oost 55 7609RG Almelo
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-01-2019Voortgangsverslag
04-01-2019Financieel verslag
21-08-2018Voortgangsverslag
21-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
20-07-201808.ove.18.236.F.1323.1.18Rectificatie: betreft F.08/18/236: Op woensdag 18 juli 2018 is BvS Bouw Vriezenveen B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08205960, gevestigd en kantoorhoudende te 7671 DA Vriezenveen, thans geheten Flevoland Bouw Noord B.V., statutair gevestigd te Assen, kantoorhoudende te 1704 RW Heerhugowaard, Celsiusstraat 32, in staat van faillissement verklaard.
20-07-201808.ove.18.236.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 18 juli 2018

Zoek een insolventie: