Bureau Kraamzorg Extra B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 106.118,51
Aantal werknemers:12
Bestede uren curator c.s.:122,10
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65279298
Vestigingsadres: van Vredenburchweg 71 2282SE Rijswijk
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. HW Vogels
Insolventienummer: F.09/18/247
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S. El Hadouchi vordering?
Kantoor: Broeseliske Van Vlijmen Advocaten
Adres: Laan van Waalhaven 482 2497GR 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-11-2018Financieel verslag
19-11-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Financieel verslag
16-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201809.dha.18.247.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: