BudgetHair 2 B.V. (uitspraak faillissement: 11-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet. In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:4,00
Faillissementsschuld:€ 46.206,48
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56668074
Vestigingsadres: De Klomp 85 7511DG Enschede
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Insolventienummer: F.08/18/230
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.H.H. van Wijk vordering?
Kantoor: Daniels Huisman N.V.
Adres: Postbus 111 7500AC ENSCHEDE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-07-201808.ove.18.230.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 11 juli 2018

Zoek een insolventie: