BudgetHair 1 B.V. (uitspraak faillissement: 11-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:27,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56668031
Vestigingsadres: De Klomp 85 7511DG Enschede
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Insolventienummer: F.08/18/229
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.H.H. van Wijk vordering?
Kantoor: Daniels Huisman N.V.
Adres: Postbus 111 7500AC ENSCHEDE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-11-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-07-201808.ove.18.229.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 11 juli 2018

Zoek een insolventie: