Bruka Service B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 48.548,95
Aantal werknemers:6
Bestede uren curator c.s.:98,35
Faillissementsschuld:€ 291.687,57
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 36009579
Vestigingsadres: Zoutketen 45 1601EX Enkhuizen
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/223
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.H.J. Dunselman vordering?
Kantoor: Schenkeveld Advocaten
Adres: Postbus 172 1800AD ALKMAAR
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
29-11-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-02-201915.nho.18.223.F.1307.1.19Vervanging curator mr. S. Jansen door mr. A.H.J. Dunselman
28-12-201815.nho.18.223.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
08-08-201815.nho.18.223.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: