Bruekers Holding B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 2.015,00
Boedelsaldo:€ 3.740,50
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:242,30
Faillissementsschuld:€ 530.314,26
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 12059539
Vestigingsadres: Scheepsbouwkade 22 6001AD Weert
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/152
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.M.C. Brouns vordering?
Kantoor: Boels Zanders Advocaten
Adres: Postbus 490 5900AL VENLO
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-02-2019Financieel verslag
07-02-2019Voortgangsverslag
07-11-2018Voortgangsverslag
07-11-2018Financieel verslag
07-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201803.lim.18.152.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: