Brothers Weert B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 488,66
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:13,70
Faillissementsschuld:€ 199.407,23
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68980272
Vestigingsadres: Oelemarkt 11 6001ES Weert
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/194
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.A.W. van Wel vordering?
Kantoor: Hoeberechts Advocaten
Adres: Emmasingel 38 6001BD Weert
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-01-2019Voortgangsverslag
10-01-2019Financieel verslag
01-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201803.lim.18.194.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: